Thu, 19 September 2019
富足生活
追憶恩師─葉熙春先生
发表于 2008-02-16 08:00
    “古之學者必有師,師者所以傳道授業解惑也”、“一日為師終身為父”。    半個世紀前,我有幸經恩師長子葉清江先生推薦,被江南一代名醫葉熙春先生收為關門弟子。恩師天賦聰穎,曾隨當地名醫莫尚古先生習醫多年,又侍診于名醫姚夢蘭先生左右,盡得師傳。他習讀醫籍、刻苦勤奮、研考經旨,一絲不苟,醫德、醫風深得病家一致讚揚。

来源:奚定一

评论 (0人参与

最新评论

暂无评论