Thu, 19 September 2019
富足生活
奚定一中醫師與您談健康
发表于 2008-05-09 19:35
失眠症的中醫辨證論治不寐一症,既可單獨出現,也可與頭痛、眩暈、心悸、健忘等症同時出現。經曰:“胃不和則不安也”的記載。又曰:“虛勞虛煩不得寐”。書曰:“不寐症雖病有不一,然惟知邪正二宇則盡之矣。蓋寐本乎陰,神其主也。神一安則寐,神不安則不寐。其所以不安則不寐,其所以不安者,一由邪氣之擾,一由營氣不足耳。有邪者多實,無邪者皆虛”。其因頗多,思慮勞倦,內傷心脾.,陽不交陰,心腎不交,陰虛火旺,肝陽擾動

评论 (0人参与

最新评论

暂无评论